Generation efter generation

Skrolla ner för att ta del av vår historia

Se vår historia

1875

Vår resa började med vår farfars farfar Carl Samuelsson född 1854. Carl började smida år 1875 vid ett torp i småländska Gisslamåla och han blev vida känd för sitt smide. Det tillverkades allt från borrar till slädar i den lilla smedjan. Hans specialitet kom att bli att smida liar med en speciell härdningsteknik, som han lärt sig som lärling. Genom hans unika stämpel, CP Samuelsson, går det fortfarande att följa upp hans arbeten.

1890

Även sonen Gustav Carlsson, född 1890, var en skicklig gårdssmed. Han bosatte sig på gården Kulla, där vi än idag kan se exempel på hans fina och detaljerade arbeten i form av bland annat hänglås på bodarna. Han var en erkänd ”finsmed” som anlitades till många beställningsarbeten. Det gällde att hänga med i utvecklingen och el drogs till smedjan en bit in under 1900-talet och det fanns några enkla hemmabyggda maskiner på remdrift.

1960

Äldsta sonen John Gustavsson, vår farfar, gick i sin fars fotspår och anammade smideskunskaperna. John, som växte upp på kullagården i en kreativ miljö, blev en uppfinningsrik man som bland annat utvecklade en jordbruksmaskin som han fick patent på 1960. Den så kallade ”Kullavälten” blev både känd och mycket använd.

1997

Vår far, Våge Gustavsson, påverkad av sina förfäders smidesintresse startade 1997 företaget Våges Smide. Han var en kreativ man med många idéer och en otrolig känsla för form. Detta resulterade i ett modernt tankesätt där fokus låg på ny design, funktion och småländsk klurighet. Våge gick tyvärr bort 2006 men lämnade ett arv av idéer och kunskap efter sig.

2006

Efter Våges bortgång 2006 tog vi barn över företaget, och 2011 anställde vi den duktiga hantverkaren Pär. Vårt mål är att föra vidare tidigare generationers tankar och idéer i form av smarta och kluriga produkter med identitet.

Updaterar…
  • Inga produkter i varukorgen.